Thẻ Xanh Cô-vy, Dấu QR, Và Những Lời Tiên Tri Về Thời Kỳ Cuối Của Kinh Thánh

Có một thẻ mới vừa xuất hiện, quan trọng hơn cả thẻ Công Dân hay thẻ Tín Dụng, đó là thẻ xanh Cô-vy. Ai có thẻ này “sẽ được đến/tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng (ngoài trời, trong nhà); được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành, nước ngoài.” [Xem 1], còn ai không có thì ở nhà. Vậy nên nó dùng nhiều đến nỗi một chàng ở Ý đã xăm lên cổ tay mình để cần là đưa ra trình [Xem 2]. Làm được vậy là vì thẻ này có một con dấu QR dùng máy quét cái là xong. Nhờ tiện lợi vậy nên dấu QR này được sử dụng rộng rãi: trong thẻ xanh Cô-vy, trong thẻ Căn Cước Công Dân, và trong thanh toán điện tử không qua tiền mặt [Xem 3]. Có thể nói, dấu QR hay hậu duệ nó sẽ là chìa khóa để ta tham gia các hoạt động xã hội, chứng thực quyền công dân và mua bán điện tử trong xã hội hiện đại sau này. Vậy nên việc xăm dấu QR lên mình đang là trào lưu mới, độc đáo, tiện lợi và thú vị [Xem 4].

Mà bạn có thấy bất tiện không, sao lại mỗi thứ một dấu QR? Sao không hợp nhất chúng lại làm 1 dấu duy nhất cho mỗi cá nhân, dùng cho tất cả mọi việc: xác định Công Dân, đi lại, và buôn bán, v.v… Để tiện lợi, mọi người xăm nó lên tay, cần là giơ cho quét như anh Ý kia [Xem 2]. Nghe thật hiện đại, nhưng nó nghe như lời Kinh Thánh đã tiên tri 2000 năm trước về thời kỳ cuối trong sách Khải Huyền:

Nó (con thú) cũng khiến mọi người, cả bé lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự do lẫn nô lệ đều phải có một dấu trên tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, tức là tên con thú hay số của tên nó.” – Khải Huyền 13:16

Hiện nay, ai từ chối thẻ xanh Cô-vy sẽ bị cô lập khỏi xã hội: không được ra nơi công cộng, không được đi học, đi làm hay đi các tỉnh khác, nhưng ít ra họ vẫn có thể ngồi ở nhà mua bán. Nếu một ngày nhà nước đòi hỏi mọi người phải có dấu trên phải tay hoặc hoặc trên trán để mua hay bán, ai từ chối sẽ còn bị cô lập hơn nữa. Hãy thử tưởng tượng đời sống khi bạn không thể mua đồ ăn thức uống điện nước xăng dầu, cũng không thể bán sản phẩm sức lao của mình, v.v… tất cả chỉ vì bạn từ chối nhận đóng dấu. Hãy tưởng tượng áp lực đời sống xã hội, và cả sự bắt bớ trừng phạt đối với những người đó. Khi tôi kể về lời tiên tri này, có người nói làm gì có chuyện mọi người chịu để cho đóng 1 dấu trên tay hay trên trán? Cái thẻ xanh Cô-vy cho ta thấy là chỉ cần không có thì không cho đi học đi làm là mọi người đổ xô đi chích để nhận hết. Huống chi là cái dấu mà không có thì không được mua hay bán, chắc chắn tất cả sẽ xếp hàng nhận dấu hà.

Tuy vậy, “con thú” đó là một chính quyền dựng nên bởi Sa-tan, nổi loạn phản nghịch Đức Chúa Trời và bắt bớ dân sự Ngài (Khải Huyền 13:5-7). Vậy nên Kinh Thánh cảnh báo rất rõ rằng ai nhận dấu đó là thờ lạy “con thú” và sẽ bị trừng phạt đời đời trong lửa và lưu huỳnh chung với nó. Vậy nên dù cả thế gian lớn bé giàu nghèo đều sẽ nhận, ai tin Lời Chúa sẽ phải nhẫn nhục mà từ chối nó dù có bị bắt bớ đến chết đi chăng nữa

“Một thiên sứ khác, là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng rằng: Nếu người nào thờ lạy con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình, thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài, sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời. Những người thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ.” Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”Khải Huyền 14:9-12

Những người nhận dấu con thú và thờ lạy nó có thể sẽ được sống yên ổn với nó, nhưng sau đó khi Đức Chúa Trời trút các chén thịnh nộ và sự giáng phạt của Ngài xuống thế gian, cái dấu đó sẽ chính là thứ đầu tiên hành hạ họ

Thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình xuống đất thì có những ung nhọt độc và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu con thú và thờ lạy hình tượng nó.” – Khải Huyền 16:2

Ngược lại, ai giữ lời Chúa mà từ chối nhận dấu sẽ bị bắt bớ dữ dội, đến độ Kinh Thánh nói

“Nếu ai phải bị lưu đày, Người ấy sẽ đi lưu đày.
Nếu ai phải bị giết bằng gươm, Người ấy sẽ bị giết bằng gươm.
Đây là lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ.”Khải Huyền 13:10

Nhưng đổi lại, bằng việc từ chối nhận dấu con thú hay thờ lạy nó dù bị bắt bớ đến chết, họ sẽ chiến thắng con thú khi chứng tỏ được lòng trung tín của mình với Đức Chúa Trời, giống như Gióp đã chiến thắng Sa-tan khi bị hành hạ đủ đường mà vẫn tôn vinh Chúa (Gióp 1:22, 2:10). Họ sẽ chứng tỏ mình thật lòng yêu Chúa và xứng đáng được sống với Ngài đời đời.

Điều thú vị là dẫu “con thú” ghê gớm như vậy, Chúa chỉ cho “nó được phép thực thi quyền hạn trong bốn mươi hai tháng.” (Khải Huyền 13:5). Vậy nên các dân trên đất nhận dấu con thú, thờ lạy nó cũng chỉ được sống yên ổn thêm 42 tháng mà thôi, rồi họ sẽ phải chịu ung nhọt đau nhức (Khải Huyền 16:2) và sự trừng phạt đời đời trong lửa và lưu huỳnh (Khải Huyền 14:9-10). Tiếc thay, đây quả là một đánh đổi tệ hại chỉ vì không biết Chúa và không tin theo lời Ngài. Ngược lại, Cơ Đốc nhân, dù có bị bắt bớ đến chết bởi con thú, cùng lắm chỉ mất 42 tháng sống trên đất. Họ sẽ được lên thiên đàng (Khải Huyền 15:2), xem Đức Chúa Trời giáng nhiều đại họa trừng phạt thế gian đã theo con thú bắt bớ mình (Khải Huyền 15:5 – 19:5), dự lễ cưới Chiên Con với Hội Thánh (Khải Huyền 19:6-10), và cùng với Chúa Giê-xu trở lại thế gian, xem Chúa tiêu diệt con thú cùng quân đội của tất cả các vua trên đất (Khải Huyền 19:11-21). Họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm giữa loài người trên thế gian (Khải Huyền 20:6), cho đến khi Sa-tan lừa dối kích động con người nổi loạn chống Chúa và tấn công dân sự Chúa dẫn đến việc bị lửa từ trời tiêu diệt (Khải Huyền 20:7-10). Rồi họ sẽ sống với Chúa trong trời mới đất mới, được Chúa tạo dựng tươi đẹp hoàn hảo để sống với những ai yêu mến Ngài (Khải Huyền 21). Đây quả là một đánh đổi tuyệt vời. Nhờ biết Chúa và giữ lời Ngài, họ chỉ phải chịu áp bức trong phút chốc mà được niềm vui phước hạnh vĩnh cửu.

Một sơ đồ những sự kiện được tiên tri về kỳ Khải Huyền

Thực sự, chính tôi đã chọn đánh đổi như vậy [Xem 5]. Khi tìm hiểu về Chúa để xem mình thực sự nương tựa nơi Ngài được không, tôi đã đọc từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Đọc xong, tôi ngủ mơ thấy mình đang sống trong thời Khải Huyền, Cơ Đốc nhân bị bắt bớ, và ai không phục sẽ không thể mua bán được như lời tiên tri trong sách Khải Huyền (13:16-17). Không chịu khuất phục, tôi bị mất việc, không thể mua đồ ăn và chết đói. Sau đó Chúa hiện ra và nói với tôi “Nếu con theo ta, chuyện này có thể xảy ra. Vậy con có chịu không?” Tôi ngẫm nghĩ và thấy là nếu mình chịu khuất phục để có ăn, thì cũng chỉ sống thêm được vài năm hèn nhát, xong sẽ chịu trừng phạt đời đời. Vậy tôi phục xuống và nói rằng “Vậy vẫn tốt hơn. Chết lên thiên đường còn hơn sống nhục thêm vài năm rồi chết xuống địa ngục đời đời”. Chúa nói “Tốt lắm”. Xong tôi tỉnh dậy và biết mình giờ là Cơ Đốc nhân, và bắt đầu tìm nhà thờ để sinh hoạt Cơ Đốc.

Tôi viết những lời chia sẻ này để ai đọc nhớ nếu ngày nào đó tự nhiên bạn thấy mọi người bị bắt phải nhận một dấu ở tay phải hoặc ở trán để mua hay bán, hãy nhớ rằng đây là điều đã được Kinh Thánh tiên tri 2000 năm trước. Con thú và con dấu đó chỉ có quyền lực 42 tháng thôi (Khải Huyền 13:5), cũng là 42 tháng cuối cùng của thế gian này trước khi Chúa Giê-xu quay lại. Nếu bạn chưa tin Chúa, đó là cơ hội cuối cùng để bạn có thể tin nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu và trở thành 1 Cơ Đốc nhân, người của đấng Cơ Đốc, Chúa Giê-xu Christ. Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, hãy từ chối dấu con thú dẫu có bị ngục tù, bắt bớ đến chết, cả chết đói vì không mua hay bán được. Đừng vì ham sống yên ổn thêm 42 tháng mà chịu khổ hình trong lửa và lưu huỳnh đời đời. Hãy nhớ lời răn của Kinh Thánh

“Một thiên sứ khác, là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng rằng: Nếu người nào thờ lạy con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình, thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài, sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời. Những người thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ.” Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”Khải Huyền 14:9-12

Xin lưu ý rằng thẻ xanh Cô-vy và dấu QR hiện tại không thỏa những điều kiện của dấu con thú, “một dấu trên tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy” (Khải Huyền 13:16). Chúng có thể là tiền thân bước đầu về mặt kỹ thuật, pháp lý và xã hội cho dấu con thú sau này, nhưng chúng không phải. Dấu con thú có thể không phải là mã QR mà các kỹ thuật nhân dạng khác tinh tế an toàn thẩm mỹ hơn, như dấu DuoSkin [Xem 6], hay cấy chip RFID dưới da (kỹ thuật hiện đang dùng trong thẻ tín dụng, CCCD điện tử, hay khóa điện tử) [Xem 7].

Bài Tham Khảo

1. Tin tức Covid-19 ở TP.HCM sáng 10.9: Thẻ xanh Cô-vy và đặc quyền được hưởng
https://thanhnien.vn/thoi-su/tin-tuc-covid-19-o-tphcm-sang-109-the-xanh-covid-va-dac-quyen-duoc-huong-1447324.html 

2. Mystery Guy Gets a Tattoo of a QR Code Proving His Vaccination Status
https://interestingengineering.com/guy-gets-qr-code-tattoo-of-his-vaccination-card

3. Nở rộ thanh toán qua QR code
https://tuoitre.vn/no-ro-thanh-toan-qua-qr-code-20200711094208371.htm 

4. Trào lưu săm mã QR lên người
https://vnexpress.net/trao-luu-xam-ma-qr-len-nguoi-4371614.html 

5. Lời chứng của Richard Huynh – ở Singapore gặp Chúa
https://bachkhoa.name.vn/2021/04/03/o-singapore-gap-chua/

6. Dấu DuoSkin
https://interestingengineering.com/mit-and-microsoft-create-tattoos-that-can-control-smartphones 

7. Why You’re Probably Getting a Microchip Implant Someday
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/09/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-microchip/570946/