Vì sao Chúa ẩn mình với loài người?

Nhiều người hỏi nếu Đức Chúa Trời có thật, sao Chúa không tỏ rõ mình cho mọi người thấy? Sao Chúa không hiện ra trên các tầng mây, cùng 12 đoàn thiên binh thiên sứ, và trình diễn sức mạnh toàn năng của Mình?

"Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người, Để xem có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng." - Thi Thiên 14:2

Thực sự là Chúa sẽ làm như vậy khi Ngài quay lại (Khải Huyền 16), nhưng đến lúc đó thì Chúa cũng chẳng cho ai tin nhận và cứu chuộc nữa. Bây giờ Chúa ẩn mình vì Ngài đang muốn biết trong loài người có ai thật sự yêu quí và tìm kiếm Mình chăng, để Ngài chia sẻ đời sống thiên đường của mình với họ.

Giả sử một tỷ phú có hàng trăm tỷ USD như Bill Gates hay Jeff Bezos muốn tìm người yêu thích người như mình để mới vào sống chung trong dinh thự tỷ USD của mình, họ sẽ làm sao? Có phải họ sẽ đi khắp nơi, với vệ sĩ tiền hô hậu ủng, vung vãi hàng tỷ USD để kêu gọi mọi người hãy đến sống trong dinh thự tỷ đô với mình? Làm vậy, ông ta có thực sự kiếm được người yêu quí mình để cùng chung hưởng đời sống trăm tỷ USD, hay là ông chỉ tìm được người yêu thích trăm tỷ USD của mình?

Để tìm được người thực sự yêu quí mình, ông tỷ phú phải làm sao? Theo tôi, ông cần phải giấu chuyện mình là tỷ phú, ăn mặc như người bình dân, thậm chí giả nghèo. Rồi ông đi gặp mọi người, sống theo đúng nhân cách mình, chỉ dạy đường lối sống của mình … để xem có ai yêu quí mình và thích đường lối sống của mình không. Thậm chí ông sẽ sống với họ một thời gian, tạo ra một số thử thách để coi họ có thực sự yêu mến mình và lối sống không. Gặp những người như vậy, ông sẽ mời họ về sống trong dinh thự mình và cùng chung hưởng đời sống tỷ USD với ông.

Đức Chúa Trời cũng thế. Nếu giờ Ngài cho thiên sứ đi tiền hô hậu ủng, làm phép lạ chữa lành bệnh tật, cho mưa lương thực vàng bạc, thì tất nhiên Ngài sẽ thu hút một đám đông đi theo. Nhưng trong số đó bao nhiêu người theo Ngài vì họ yêu mến Ngài, yêu mến nhân cách và đường lối sống của Ngài? Còn bao nhiêu người theo Ngài vì quyền lực, tiền bạc và phép lạ của Ngài?

Vậy nên hiện giờ Đức Chúa Trời dấu mình, chỉ bày tỏ tính cách và lời dạy đường lối mình cho loài người. Rồi Ngai xem coi có ai yêu mến tìm kiếm mình và thích thú làm theo Lời Mình không. Với những người như vậy, Ngài sẽ bày tỏ những dấu hiệu cá nhân với họ rằng Ngài hiện diện, thậm chí còn cho họ một số thử thách để xem lòng yêu mến của họ thực sự thế nào, rồi cho họ sống đời đời với Mình.

Nhưng đó là dấu hiệu cho cá nhân với những người đó thôi, còn với loài người nói chung, Ngài dấu mình để tránh chuyện người ta đến với Ngài chỉ vì các phước lành Ngài ban.

Thực sự thì Chúa cũng có những dấu hiệu cho cả loài người biết sự hiện diện của mình, qua tạo hóa và qua những tiềm thức Chúa đặt để trong lòng họ. Nhưng đây chỉ là những dấu hiệu để tìm kiếm, họ có thể chối bỏ nếu không thích Ngài. Điều này cũng nằm trong kế hoạch sắp xếp của Chúa, vì Ngài cũng chỉ cần những ai yêu quí mình tìm đến với mình thôi.

"Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm." - Thi Thiên 19:1
"Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng." - Truyền Đạo 3:11