Tại sao những điều không tốt đẹp vẫn xảy ra với Cơ Đốc nhân?

Có thể bạn đang hỏi câu này với những gì tồi tệ đang xảy ra trong đời sống mình. Nó là một câu hỏi rất tự nhiên khi mọi chuyện bỗng trở nên xấu đi. 

Gần đây, nhà chúng tôi có vài thứ cần sửa chữa, và tất nhiên chúng tôi không muốn chúng xảy ra vì rất tốn kém. Tôi biết nhiều bạn có con nhỏ bị bệnh, nhiều Cơ Đốc nhân bị ung thư, nhiều gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, Hội Thánh Chúa nhiều nơi đang chịu sự tấn công, bắt bớ. Thật đếm không hết những thử thách chúng ta thấy trong đời sống của mình và những người xung quanh.

Nhưng, câu hỏi vẫn còn đó… Tại sao những chuyện này lại xảy ra, đặc biệt lại xảy ra với Cơ Đốc nhân, con cái Chúa? Dù câu trả lời có thể viết thành một quyển sách, tôi muốn chia sẻ một phần mà tôi thấy hữu ích, đem đến sự an ủi và khích lệ.

1. Vì Chúa có thể khiến mọi sự, cả điều xấu, hiệp lại làm ích cho ai yêu mến Ngài

Phần này của câu trả lời được tìm thấy trong 2 câu Kinh Thánh ở Rô-ma:28-29 “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em“.

Có rất nhiều kiến thức thần học được gói gọn trong 2 câu này, nhưng để trả lời câu hỏi tại sao chuyện lại trở nên xấu đi, tôi bám lấy lời hứa rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời“. Đây có vẻ là một tuyên bố gây sốc, vì nếu Đức Chúa Trời là nguồn khiến mọi thứ hiệp lại làm ích, có vẻ không thể tin được lời này khi mà có quá nhiều chuyện xấu xảy ra với mình.

Dù vậy, trước khi buông bỏ Lời hứa này, điều quan trọng là phải hiểu những lời chú dẫn khác của Kinh Thánh nói về nó. Đầu tiên, những điều ích đến từ mọi sự hiệp lại chỉ hứa cho những ai yêu mến Chúa, có nghĩa là những Cơ Đốc nhân thật (câu 28); và thứ hai, kế hoạch bao quát của Chúa là để những môn đồ trung tín này trở nên giống như Chúa Jêsus (câu 29).

Nếu chúng ta tổng kết 2 ý này trong một câu, nó sẽ là “Chúa khiến mọi sự xảy đến cho Cơ Đốc nhân là có ích, vì chúng khiến họ trở nên giống Chúa Jêsus hơn”. Vậy nên, dù bất cứ điều tồi tệ gì hay điều gian ác gì xảy đến với chúng ta, Chúa đều dùng chúng để tôi luyện chúng ta, biến đổi tấm lòng và thái độ để chúng ta trở nên giống Đấng Christ, đem lại nhiều vinh hiển hơn cho Ngài và là nhân chứng kết quả cho Đấng Christ.

Đức Chúa Trời không gây ra điều ác, thực ra Chúa ghét tội lỗi và đến cuối cùng mọi tội lỗi, bất công sẽ được đem ra phán xét. Ngài cũng không hề vui thích nhìn con cái Ngài bị đau khổ, nhưng Ngài là Đấng toàn năng và toàn tri nên trong mọi hoàn cảnh, Ngài sẽ làm điều tốt nhất để khiến chúng ta trở nên như Con Trai Ngài. Khi chúng ta đối diện với khó khăn, thật không dễ để cảm nhận rằng Chúa chăm lo cho mình hay Ngài đang tể trị, nhưng 2 câu Kinh Thánh này là thật vì chúng đến từ Lời Chúa, và chúng ta cần bám lấy những Lời hứa này để tìm thấy sự khích lệ và an ủi trong mọi thử thách.

2. Vì đau khổ khó khăn sẽ rèn luyện ta trở nên giống như Chúa Jêsus

Tuy điều này không có nghĩa là những đau khổ sẽ ngưng, nhưng với một góc nhìn mới để trở nên giống như Chúa Jêsus và nhờ đó gần gũi hơn với Ngài, chúng ta sẽ có cả hy vọng và mục đích trong những lúc khổ đau. Sau tất cả, chúng ta được tạo ra cho vinh hiển của Chúa (Ê-sai 43:7) chứ không phải cho một đời sống tốt hay thành công của cá nhân, và có vinh hiển nào mà Đức Chúa Trời sẽ nhận cao hơn là việc chúng ta trở nên giống Đấng Christ?

Không có khó khăn thử thách liệu bạn có tin cậy Chúa? Không có khó khăn thử thách làm sao bạn biết đức tin của mình là thật? Tôi nghĩ câu chuyện của Gióp là một ví dụ tuyệt vời về việc cần phản ứng trước những khổ đau như thế nào. Chuyện của Gióp được ghi lại trong Kinh Thánh diễn tả một người đàn ông yêu mến Chúa và được cho mọi thứ ông cần hay muốn. Nhưng, với sự cho phép của Chúa, sa-tan đã phá hủy mọi thứ ông có, giết chết hết con cái ông và khiến ông bệnh rất đau đớn. Tất cả những điều này là một thử thách cho đức tin của ông, xem ông có thật lòng yêu mến Chúa hay chỉ theo Chúa để hưởng các ân huệ của Ngài. Với một lòng yêu kính phi thường, Gióp đã thốt lên:

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21-22)

Dù rất muốn nói mình cũng sẽ phản ứng được như Gióp, tôi không dám chắc rằng mình sẽ làm được vậy, qua cái cách mà tôi đôi khi thấy mình phản ứng với ngay cả những chuyện khó chịu nhỏ. Nhưng, thật là một lời hứa mầu nhiệm mà chúng ta nhận được từ Chúa, biết rằng Chúa sẽ dùng mọi thứ để khiến chúng ta trở nên giống Ngài và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta – Chúa Jêsus Christ!

Điều kiện để được hưởng lời hứa

Tuy nhiên, nếu bạn không biết Chúa Jêsus, Lời hứa này không dành cho bạn, và những đau khổ mà bạn trải nghiệm đời này chỉ là chút trải nghiệm thử của những đau đớn đời đời sẽ đến khi Chúa phán xét. Tôi không muốn làm bạn sợ hãi, thay vào đó, tôi muốn kêu gọi bạn đến với Đấng Cứu Rỗi để bạn có thể nhận được Lời hứa này. Đấng Cứu Rỗi này là Chúa Jêsus Christ, Ngài đã sống một đời sống hoàn hảo (mặc dù Ngài trải nghiệm vô số đau khổ) và chấp nhận chết trên thập tự giá để cất đi tội lỗi cho những ai tin Ngài. Bởi vì Ngài sống thánh khiết nên khi chịu chết, Ngài có thể cất đi sự trừng phạt mà đáng lý ra mọi người phải gánh chịu, và chuyển sự vâng phục trọn vẹn trong Luật pháp của Đức Chúa Trời cho những ai sẽ xoay bỏ tội lỗi, đặt đức tin nơi Ngài.

Chúng ta phụng sự một Đức Chúa Trời thật vĩ đại! Một Đức Chúa Trời thật yêu thương đến nỗi Ngài cứu chúng ta bằng cách sai Con Ngài đến thế gian, Đấng đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời trong sự hiện diện của Ngài, nơi không có tội lỗi và đau đớn; Đấng tể trị trong mọi hoàn cảnh để chúng ta được trở trên nên giống Chúa Jêsus hơn; và đã cho chúng ta Lời Ngài để an ủi và khích lệ chúng ta những lúc khó khăn.

Bài: Genevieve Wilson; dịch Richard Huynh 

(Nguồn: ChristianToday.com)

Bài đã đăng trên oneway.vn