10 câu Kinh Thánh nhắc nhớ Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp

Là những tạo vật với nhiều nhu cầu, chúng ta thường nhanh chóng tìm kiếm những điều mà thể xác và tâm linh cần dùng. Chúng ta cần thức ăn, chỗ trú ngụ, sự bảo vệ, quần áo, công việc, tiền của, nghỉ ngơi, giải trí, các mối quan hệ, sự bình an, tự do, ý nghĩa sống, nét cá nhân, kiến thức, và một danh sách dài những thứ khác. Việc tìm kiếm cho tất cả những nhu cầu này, từng thứ một, có thể là một công việc rất mệt mỏi. Và trước khi nhận ra điều này, chúng ta còn lại rất ít thời gian để đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được dạy đừng chỉ tập trung vào những nhu cầu cá nhân, mà còn cho những nhu cầu của mọi người xung quanh. Nhưng với tất cả những nhu cầu, đòi hỏi của bản thân cứ gào thét trong tâm trí, thì làm sao có thể tìm thấy thời gian để đáp ứng nhu cầu của người khác?

Câu trả lời rất đơn giản – hãy cô đọng tất cả những nhu cầu của bạn xuống còn một điều, và tìm kiếm nhu cầu đó trước. Nhu cầu đó chính là có Đức Chúa Trời trong đời sống, Chúa sẽ chăm sóc cho mọi vấn đề của chúng ta vì Ngài là Đấng chu cấp. Ngài là cội nguồn và Đấng nắm giữ sự sống.

Đây là 10 câu Kinh Thánh để động viên bạn hãy nhìn lên Chúa là Đấng chu cấp của bạn ngay hôm nay:

 1. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết hành trình xuyên qua hoang mạc mênh mông nầy của các ngươi. Trong bốn mươi năm qua, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở với các ngươi; các ngươi không thiếu thốn gì cả.” (Phục Truyền 2:7)
 2. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có;
  Ngài hạ người xuống thấp, cũng đưa người lên cao,
  Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn,
  Đặt họ ngồi cạnh người quyền quý, và cho họ thừa hưởng chỗ cao sang;
  (1 Sa-mu-ên 2:7)
 3. Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người.” (1 Sử Ký 29:12)
 4. Đức Chúa Trời ôi, Chúa giáng cơn mưa lớn trên sản nghiệp Ngài; Khi nó khô cằn, Chúa bồi bổ nó lại.” (Thi Thiên 68:9)
 5. Ngài che phủ các tầng trời bằng mây, Dự bị mưa cho đất, Làm cho cỏ mọc trên các núi đồi.” (Thi Thiên 147:8)
 6. Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26)
 7. Dù vậy, Ngài luôn làm chứng về chính mình bằng cách ban phước lành, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều kết quả, thực phẩm dư dật, khiến lòng anh em tràn ngập niềm vui.” (Công Vụ 14:17)
 8. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:19)
 9. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài.” (2 Phi-e-rơ 1:3)
 10. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:31-33)

Tác giả: Patrick Mabilog, dịch: Richard Huynh

(Theo Christiantoday.com)

Bài đã đăng trên Oneway.vn