7 Lý Do Thực Tế Dẫn Người Ta Đến Tin Nhận Chúa Giê-xu

Đức Chúa Trời đang làm việc. 2000 trước Chúa Giê-xu đã hứa với Phi-e-rơ: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18), và Ngài đã làm điều đó từ trước tới nay. Khi mỗi người chịu báp-tem và tin nhận Chúa, chúng tôi hỏi họ chia sẻ một chút về câu chuyện đến với Chúa của mình để mọi người có thể cùng chung vui. Tại sao người ta chuyển sang tin Chúa? Đây là 7 lý do thực tế, từ chính lời của những người quý báu đó chia sẻ cho hội thánh chúng tôi:

1. Ảnh hưởng của gia đình

Nuôi dạy con cái là một cơ hội thánh không chỉ để uốn nắn một cuộc đời mà còn để xây dựng một linh hồn và dạy dỗ con trẻ những lẽ thật về một Đức Chúa Trời yêu thương chúng. Với nhiều người chuyển sang tin Chúa, ảnh hưởng chính của họ đến từ gia đình mình. Một người chịu báp-tem nói: “Mẹ tôi luôn dạy tôi về Chúa và cố gắng đem chúng tôi đến với hội thánh. Tôi nhớ gia đình tôi luôn cùng nhau cầu nguyện để có một căn nhà và Chúa đã đáp lời chúng tôi.”

Kinh Thánh dạy “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6) và “Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy.” (Phục Truyền 6:7). Đức Chúa Trời giao cho ba mẹ trọng trách phải dạy con cái lời Ngài từ nhỏ, mọi lúc mọi nơi để con cái có thể lớn lên trong đường lối Ngài. Nếu không, thế gian sẽ dạy cho chúng đường lối của thế gian và dẫn chúng đến chỗ hư nát tàn hại.

2. Tiếp xúc với hội thánh

Chỉ đơn giản đi hội thánh đều đặn có thể có tác động sâu sắc đến đời sống và đức tin một người. Nếu hội thánh có thể tạo một môi trường ấm áp chào đón nơi mọi người nhận thấy được chấp nhận và bao quanh, nhiều cuộc đời sẽ được biến đổi! Như một người chịu báp-tem viết, “Lắng nghe những bài giảng giúp tôi hiểu về đức tin ở đấng Christ hơn và là một Cơ Đốc nhân nghĩa là thế nào.”

Kinh Thánh dạy “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25) và “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (Phi-líp 2:4). Nếu chúng ta chăm chỉ đi nhóm và mời mọi người cùng đi, nếu trong buổi nhóm mọi người có sự kết nối quan tâm chia sẻ với nhau, những người đang tìm kiếm Chúa sẽ thấy những ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua con cái Ngài. Từ đó họ sẽ nhận biết rõ hơn về Chúa để tiến tới tin nhận Ngài.

3. Đem Chúa Giê-xu tới thế giới của người chưa biết Ngài

Thay vì chỉ đợi những người chưa biết Chúa đến với chúng ta, nhiều người đã chịu báp-tem chỗ hội thánh tôi quyết định tin cậy Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến với thế giới của họ: trường học của họ.  Qua các chương trình sinh hoạt sau giờ học của các tình nguyện viên hội thánh chúng tôi, phúc âm được chia sẻ đều đặn. Nhiều người chịu báp-tem viết rằng: “Năm nay tại Câu Lạc Bộ Phúc Âm, tôi đã cầu nguyện nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu rỗi của mình.”

Kinh Thánh dạy “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Chúa muốn chúng ta đi ra ngoài hội thánh, vào giữa thế gian để có thể nói về Chúa và Tin Lành cho mọi người. Nhiều hội thánh quá bận rộn với việc nhóm lại và thờ phượng đến độ họ không có hoạt động nào đến với người chưa biết Chúa (trừ các buổi truyền giảng). Nhưng cũng có một số hội thánh có các hoạt động xã hội như câu lạc bộ tiếng Anh, nhóm thể thao, dã ngoại, hội thảo sức khỏe, khóa kỹ năng mềm, v.v… để tạo tiếp xúc và kết nối giữa người chưa biết Chúa với hội thánh, và qua đó mời họ tìm hiểu về Tin Lành và Chúa Giê-xu.

4. Không tìm thấy mục tiêu và ý nghĩa của đời sống mình

Truyền Đạo 3:11 nói Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh cửu trong lòng người, để thúc đẩy chúng ta tìm kiếm cả đời về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống mình, và cuối cùng sẽ tìm được sự thỏa mãn ở chính nơi Đức Chúa Trời. Như một người nói, “Điều có thể diễn tả cuộc đời tôi trước khi gặp đấng Christ là tôi đang lạc lối. Tôi không có định hướng cho đời mình đến khi tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa.”

Chúa Giê-xu nói “Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10b). Sống không chỉ có nghĩa là hít thở và tồn tại, sống phải có định hướng, có ý nghĩa. Thỏa mãn thuộc thể thôi chưa đủ, cần phải thỏa mãn tâm linh nữa. Trong sách Truyền Đạo, Sô-lô-môn đã theo đuổi kiến thức, khôn ngoan, tiệc rượu, đền đài, vườn tược, giàu sang, đàn nhạc, cung tần mỹ nữ… nhưng rồi ông nhận ra “tất cả đều hư không” (Truyền Đạo 1:1). Nếu hội thánh và Cơ Đốc nhân giúp người chưa biết Chúa nhận ra sự hư không của việc theo đuổi các tham vọng thế gian, và giúp những người đang tìm kiếm mục tiêu và ý nghĩa cho đời sống mình đến với Chúa Giê-xu, họ sẽ tìm thấy sự sống sung mãn, đầy mục tiêu và ý nghĩa đời đời trong Ngài.

5. Bị ngập chìm trong các áp lực của đời sống

Chúng ta đều sẽ đến lúc gặp những giới hạn của mình, khi chúng ta ngã xuống đáy, ngập chìm trong những áp lực của đời sống. Trong những lúc thiếu thốn đó, lòng ta tự nhiên sẽ ngẩng lên tìm kiếm Đức Chúa Trời (ông Trời theo suy nghĩ của người chưa biết Ngài). Như một người chịu báp-tem đã viết, “Tôi gặp rất nhiều khó khăn và vấn đề khiến tôi bị trầm cảm nặng. Đời sống thật vất vả và tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi tìm kiếm cách tuyệt vọng điều gì đó giúp tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng chẳng có gì hiệu quả”. Mặc dù anh ban đầu lớn lên với một tôn giáo khác, sự tuyệt vọng đã thúc đẩy anh nhận lời mời đến với hội thánh.

Chúa Giê-xu nói “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28) và “Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.” (Thi Thiên 50:15). Nhiều người ban đầu không tin Chúa, nhưng trong lúc khó khăn đã kêu cầu Ngài và khi được giải cứu, họ theo Chúa hết lòng. Nổi tiếng có câu chuyện vua Clovis I của Pháp. Dù vợ ông Clotilde đã nói nhiều về Chúa Giê-xu, nhưng ông không quan tâm. Rồi trong trận Tolbiac, khi thấy quân mình sắp thua, ông đã kêu cầu “Hỡi Giê-xu Christ, Thần mà vợ ta nói…ta sẽ tin Người nếu người giải cứu ta khỏi kẻ thù của mình”. Sau khi được Chúa giải cứu và ban chiến thắng, ông hết lòng tin nhận Chúa và hỗ trợ hội thánh. Từ đó, Cơ Đốc giáo phát triển mạnh mẽ ở Pháp và lan ra cả châu Âu. Như vợ vua Clovis, hội thánh và Cơ Đốc nhân hãy nói về Chúa cho người chưa biết Ngài và kêu gọi họ hãy đến với Ngài, kêu cầu danh Ngài khi gặp khó khăn, mệt mỏi và gánh nặng. Rồi sẽ đến lúc họ kêu cầu danh Ngài và trải nghiệm được sự tốt lành của Chúa.

6. Lời mời của một người bạn

Đừng xem thường sức mạnh của một lời mời đơn giản. Với bạn, nó có thể chỉ là một thói quen hay một suy nghĩ sau chót, nhưng Chúa có cách để đạo diễn những sự kiện biến đổi đời sống cách màu nhiệm qua một lời mời đơn giản. Một người chịu báp-tem đã viết, giây phút đời sống anh biến đổi là lúc “một trong những đồng nghiệp của mình mời anh đi với mình đến hội thánh.”

Hãy đến xem” là một lời mời đơn giản nhưng mạnh mẽ. Khi Phi-líp gặp Chúa Giê-xu, ông liền chạy đi nói với bạn mình là Na-tha-na-ên. Khi Na-tha-na-ên không nghi hoặc: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp chỉ đáp: “Hãy đến xem!” Cuối cùng, Na-tha-na-ên cũng đến, và liền bị thuyết phục bởi chính Chúa (Giăng 1:45-51). Cơ Đốc nhân nhiều khi quá e sợ rằng mình không có câu trả lời thuyết phục về Chúa trước những phản bác của bạn bè. Nhưng nhiều khi họ chỉ mời “Hãy đến xem” và để Chúa làm phần còn lại.

7. Nhận ra Đức Chúa Trời là ai

Vì Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh viễn trong lòng người, Chúa luôn làm việc trong chúng ta, luôn kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Qua vô số các cơ hội khác nhau, Chúa sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Như một người chịu báp-tem chia sẻ “Tôi thực sự không bắt đầu nghĩ về Đức Chúa Trời cho đến khi tôi lớn hơn. Khi tôi trở nên lớn hơn, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời là quan trọng và tôi bắt đầu tin Ngài hơn.”

Hãy để ý những gì Chúa đang làm xung quanh bạn. Hãy tìm kiếm những người đang đau khổ vì họ cần niềm hy vọng bạn đã thấy ở Chúa Giê-xu. Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của một lời mời đơn giản, vì Chúa luôn làm việc!

Theo Patheos.com, Dịch và diễn giải thêm: Richard Huynh, bài đã đăng ở Oneway.vn