Những Dấu Hiệu Của Một Hội Thánh Tin Lành Thịnh Vượng Đã Sai Quá Sai

Sẽ không gì sai khi nói Đức Chúa Trời có thể ban phước, chu cấp, giúp đỡ, và chữa lành cho con dân Ngài, dù cũng còn tùy điều kiện, thời điểm, ý định và kế hoạch của Ngài cho họ. Nhưng có các mục sư Tin Lành Thịnh Vượng lại giảng dạy những giáo lý sai lạc đến nguy hại, như chỉ cần tin và dâng hiến thật nhiều thì tiền bạc và chữa lành sẽ đến cách màu nhiệm. Đó là những giáo sư giả vì lòng tham mà dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi Cơ Đốc nhân mà Kinh Thánh nói đến. Sau đây là một số dấu hiệu để ta nhận ra chúng

“Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em; họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em; án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ.”2 Phi-e-rơ 2:1-3

1. Luôn nhấn mạnh vào con người và việc được phước hạnh.

Mọi người được kêu gọi đến với Chúa để nhận các phước lành. Ví dụ, những người mục sư có thể nói “Hãy nhận đấng Christ vào đời mình và bạn sẽ được cứu chữa”, hay “bạn sẽ được ban phước và những nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng”, hay “Bạn sẽ có một gia đình phước hạnh” v.v…

Nó sai chỗ nào: không có gì sai khi đến với Chúa dâng nhu cầu mình. Đức Chúa Trời quả vui thích việc ban phước cho con cái mình (Phi-líp 4:19). Tuy nhiên, điều này không bao giờ là lý do chính khiến chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là cứu chúa của đời mình vì ta nhận ra sự tội lỗi và bất lực của mình, và chúng ta cần ân điển cứu chuộc. Không có gì ngạc nhiên, nhiều mục sư Tin Lành Thịnh Vượng không chạm đến các chủ đề về tội lỗi, ăn năn, hay thánh khiết.

2. Luôn nhấn mạnh luôn vào dâng hiến.

Trong nhiều ngày Chủ Nhật, bất kể chủ đề là gì, nó luôn quay về dâng hiến, thường bằng cách sử dụng diễn giải sai lạc về Kinh Thánh. Hội chúng luôn được kêu gọi dâng phần mười, dâng hiến yêu thương, hứa dâng v.v… Có vài trường hợp các tín hữu được kêu gọi dâng hiến cách hy sinh, như dâng máy tính xách tay, túi, toàn bộ ví, nữ trang, xe cộ trong buổi dâng hiến. Đây thường được miêu tả là các “hạt giống” sẽ giúp Chúa ban phước người dâng hiến nhiều hơn nữa.

Nó sai chỗ nào: Dù dâng hiến là quan trọng và cần được khích lệ, nhưng điều quan trọng hơn là giúp dân sự trưởng thành hơn trong tình trạng tâm linh của họ với tiền bạc. Dân sự có thể dâng hiến, nhưng họ có thể dâng hiến với đủ lý do sai lạc. Với nhiều người, dâng hiến để được phước lành chỉ là dùng Đức Chúa Trời để làm giàu. Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngài là người quyết định cho người giàu và người nghèo như nhau. Dâng hiến cần phải được thực hiện bởi tình yêu thương, không phải vì bạn đang theo đuổi việc được thêm nhiều ơn phước hay phép màu.

3. Những mục sư và lãnh đạo hội thánh phô diễn đời sống xa hoa và khinh rẻ người nghèo khó

Ở nhiều trường hợp, mục sư xem tiền của hội thánh như tiền riêng của mình và không chịu trách nhiệm giải trình. Đây là lý do tại sao việc dâng hiến rất được nhấn mạnh. Nó khiến mục sư giàu có và có thể sống một đời sống xa hoa, có nhiều đồ trang sức, du lịch nước ngoài trong danh nghĩa mục vụ, v.v… Những người giàu nhất có cả máy bay cá nhân và sống trong dinh thự. Họ thường nhìn đời sống giàu có như dấu hiệu của Chúa ban phước cho mình bởi vì bọn họ được “phước”, “thánh”, hay “được xức dầu” hay họ có những vị trí đặc biệt trước Chúa. Họ cũng khinh rẻ những Cơ Đốc nhân trong cảnh nghèo khó. Với họ, bị nghèo đói có nghĩa là một Cơ Đốc nhân đang làm gì sai trong đời hay thiếu đức tin, ngay cả khi dâng tới đồng xu cuối cùng của mình làm của dâng hiến hy sinh cho họ.

Nó sai chỗ nào:Tất cả mọi thứ! Các mục sư và lãnh đạo không được kêu gọi để sống cuộc sống xa hoa (1 Ti-mô-thê 3:3). Các sứ đồ và môn đệ trong hội thánh thời Tân Ước không sống xa hoa. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô nói “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-11.) Họ bị bắt bớ và đánh đập (2 Cô-rinh-tô 11:25), họ trải qua nghèo đói và khó khăn khi vì tài sản của họ bị tịch thu (Hê-bơ-rơ 10:34), và nhiều người trong số họ bị giết bởi đức tin. Nhưng họ có được cuộc sống sung mãn như Chúa Giê-xu đã hứa? Có. Không phải mọi kho báu được Chúa hứa là ở thế giới này, mà ở thiên đường. Chúa Giê-xu hứa một đời sống sung mãn, không phải một đời sống xa hoa. John Piper nói “Giàu có không phải là dấu hiệu ân sủng của Chúa, vì đây là điều mà Ma Quỉ hứa cho những ai thờ phượng hắn”.

Hãy suy nghĩ

Đây là những giáo lý sai lạc và nguy hiểm ở một số hội thánh “Tin Lành Thịnh Vượng”. Nó nhấn mạnh quá mức vào ban phước và tiền bạc. Yêu thích và theo đuổi tiền bạc là điều tự nhiên với thể giới sa ngã bất tin này. Đây là lý do tại sao Tin Lành Thịnh Vượng tập trung vào ban phước tiền bạc của cải thật hấp dẫn. Bạn không cần phải được phục hồi hay “tái sinh” để yêu tiền bạc. Tin Lành sai lạc này chỉ mời mọc mọi người cái họ muốn trong con người sa ngã, và là hiện thân của dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống đến từ thế gian (1 Giăng 2:16).

  • Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (1 Ti-mô-thê 6:10). Chúa Giê-xu dạy các môn đồ là “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.” (Lu-ca 12:15). “Tham lam là thờ thần tượng” (Ê-phê-sô 5:5)
  • Trong Ma-thi-ơ 6:19-20, Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy tích trữ của cải ở trên trời, không phải ở dưới đất.
  • Chúa Giê-xu nói chúng ta không thể phụng sự cả Chúa lẫn tiền tài (Ma-thi-ơ 6:24)
  • Chúng ta cũng được cảnh báo bởi Kinh Thánh về những mục sư và lãnh đạo sẽ dùng hội thánh và mục vụ trong danh Chúa cho lợi ích cá nhân. Họ có xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi (1 Ti-mô-thy 6:5), dùng lời lẽ dối trá để trục lợi anh em (2 Phi-e-rơ 2:3), phục vụ chính cái bụng của họ, dùng lời lẽ dua nịnh để lừa dối những tấm lòng thật thà (Rô-ma 16:18)

Nếu bạn đi đến một hội thánh Tin Lành Thịnh Vượng như vậy, hãy chạy trốn khỏi nó! Chúng ta đã được định để sống sự sống đời đời. Mọi thứ trong thế gian này sẽ qua đi, vậy nên ta hãy tập trung vào Chúa. Ai quan tâm đến những quần áo mốt, nữ trang, xe sang, và một đời sống xa hoa khi người ta không có đấng Christ. Nó chẳng phải về chúng ta. Nó tất cả là về Ngài. Chúa cần phải là tâm điểm tất cả mọi sự. Hoặc Chúa Giê-xu là mọi thứ của chúng ta, hoặc Ngài không là gì cả.

12 Dấu Hiệu Một Hội Thánh Tin Lành Thịnh Vượng Đi Quá Sai

1. Các bài giảng và lời dạy luôn tập trung vào sức khỏe, tài sản và thịnh vượng.

2. Bất kể đề tài bài giảng là gì, nó luôn kết thúc với chủ đề “dâng phần mười và dâng hiến” hay “cho đi”.

3. Được ban phước luôn được xem là dấu hiệu ơn huệ của Chúa cho những người “công chính” hay “được xức dầu”, ngược lại, thử thành và rắc rối là dấu hiệu của “nguyền rủa” hay “thiếu ơn huệ” với tín hữu. Họ không thể chấp nhận rằng Cơ Đốc nhân phải chịu khổ cực.

4. Những lời hứa trong Cựu Ước đặc biệt cho Áp-ra-ham hay cho nước Y-sơ-ra-ên được áp dụng cho Cơ Đốc nhân theo Tân Ước.

5. Bất kỳ lời dạy nào nói rằng các sứ đồ, các môn đồ hay Chúa Giê-xu khi sống trên đất rất giàu sang vật chất. “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” (Lu-ca 9:58)

6. Mục sư hay các lãnh đạo hội thánh không muốn bất cứ giải trình gì cho quỹ hội thánh và không báo cáo cách tiền hội thánh được chi. Trong thực tế, họ thường xem tiền hội thánh như tiền cá nhân của mình và ủng hộ lời dạy rằng khi tiền được dân cho hội thánh tín hữu đừng hỏi tiền được chi thế nào nữa.

7. Họ hay trích từ những mục sư Tin Lành Thịnh Vượng khác như Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Jess Duplantis, và những giáo sư giống vậy thay vì trích từ Kinh Thánh.

8. Họ là những mục sư trọn thời gian, có nghĩa là họ không có nguồn thu nào khác trừ tiền hội thánh. Nhưng họ sống đời sống xa hoa trong khi hầu hết các tín hữu đều nghèo. Những người lãnh đạo thích các món thể hiện địa vị như nhà tốt, xe sang, quần áo hiệu, nữ trang, du lịch nước ngoài, v.v…

9. Họ tin rằng sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu bao gồm “tội lỗi” nghèo vật chất. Họ dạy rằng nếu bạn đang sống trong nghèo đói thì phải có “tội lỗi” hay “thiếu đức tin” gì đó trong đời sống bạn.

10. Họ hứa rằng bất kỳ dâng hiến nào cho họ hay hội thánh của họ sẽ được Chúa trả lại gấp nhiều lần. Và nếu Chúa không trả lại thì là do lỗi của bạn ở điểm 9.

11. Họ dạy rằng lời nói mạnh mẽ đến nỗi nếu bạn cứ công bố bạn sẽ giàu thì bạn chắc chắn sẽ giàu. Lời họ còn mạnh mẽ hơn nên hãy cẩn thận bạn đừng ngáng đường họ hay “đụng đến người được xức dầu” nếu không họ sẽ nguyền rủa bạn.

12. Tiền là vé thăng chức hay được chăm sóc đặc biệt trong mục vụ, có nghĩa là tín hữu giàu hơn thường được trao vị trí danh dự hay địa vị trong hội thánh dù có những người hoạt động năng nổ xứng đáng hơn.

Nếu bạn thấy những dấu hiệu này trong hội thánh mình thì hãy cẩn thận và cầu nguyện.

Richard Huynh

Dựa theo www.spiritfilledcommunitychurch.com