5 cách nhẹ nhàng để tương giao thân mật hơn với Chúa

Phát triển mối tương giao với Chúa

Việc phát triển mối tương giao với Đức Chúa Trời có khi cần làm nhiều việc với sự nghiêm túc và nỗ lực như cầu nguyện và học Kinh Thánh hằng ngày, nhóm họp, thờ phượng, dâng hiến, phụng sự, v.v… Nó đòi hỏi sự kỷ luật, sự cam kết, và đôi khi là cả sự hy sinh. Nhưng cũng như bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào, ta chẳng phải là người duy nhất phải làm hết mọi việc. Thực ra, phần lớn công sức để xây dựng và tăng cường mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là thành quả của những gì mà Chúa đã làm cho ta qua Chúa Giê-xu.  

Thi Thiên 34:8 nói “Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng chính Chúa mời gọi chúng ta hãy “nếm thử” sự tốt lành của Ngài – một việc chúng ta chẳng phải mất công sức!  Chẳng ai nói rằng nếm thử, ăn và uống là một việc mệt nhọc. Cũng vậy, có những lúc, lớn lên trong Chúa chẳng mất công sức vì Chúa đã làm hết mọi việc.

Đây là 5 cách nhẹ nhàng không mất công sức để phát triển mối tương giao thân mật với Chúa:

1. Nương tựa vào ân điển của Chúa

Mọi thứ ta vui hưởng bữa nay đều đơn giản là cách Chúa khiến ta nhận thấy ân điển của Ngài cho ta. Ân điển của Chúa là những ơn phước chúng ta không xứng đáng được nhưng Ngài vẫn ban cho, không phải bởi việc làm của chúng ta mà là bởi sự thành tin yêu thương của Ngài.

Khi chúng ta dựa vào ân điển và sự ban cho của Chúa mỗi ngày, ta sẽ thấy mối quan hệ với Ngài phát triển thân mật ngày càng hơn.

2. Yên lặng trong sự hiện diện của Chúa

Chúa đã nói qua Thi Thiên 46:10Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy!” Đôi khi mọi điều ta cần làm chỉ là nghỉ yên và im lặng trong sự hiện diện của Chúa, và để Ngài nói và làm các việc xung quanh và bên trong chúng ta.

3. Nói chuyện với Ngài trong thời gian rỗi của mình

Dù ta đang chờ đợi khám bệnh, đang đi đường, xếp hàng trước quán ăn, hay đang ở nhà với chút thời gian rãnh, ta có thể dành những cơ hội đó để nói chuyện với Chúa và tâm giao với Ngài. Chúng ta sẽ chẳng mất chút công sức nào mà vẫn chạm đến sự hiện diện của Chúa bất kỳ lúc nào.

4. Vui hưởng tạo hóa của Chúa

Tôi thấy thời gian tôi chạy bộ là những giây phút tuyệt vời để cảm nhận mọi điều xung quanh tôi trong khi tôi cảm ơn bàn tay của Chúa trong mọi tạo vật.  Chúa tạo ra mọi vật và Ngài tạo ra mọi vật thật tốt lành. Khi chúng ta chọn thấy những điều tốt lành trong mọi vật xung quanh, chúng ta sẽ cảm ơn và tin cậy Chúa hơn.

5. Nhìn lên thập tự giá

Mọi hàng rào ngăn trở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời đã bị bẻ gãy bởi quyền năng của thập tự giá. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự tốt lành của đấng Christ, chúng ta không cần phải làm gì để được nó vì Ngài đã chết vì nó. Mọi điều chúng ta phải làm chỉ là nhìn lên cây thập giá và tuyên xưng rằng nó đã quá đủ để cho ta thấy sự tốt lành của Chúa.

Mỗi ngày, ta hãy nương tựa vào ân điển ban cho nhưng không của Chúa trong mọi việc. Khi căng thẳng áp lực, ta hãy ngừng lại, yên lặng tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Khi có thời gian rỗi không làm gì, ta hãy nói chuyện và tâm giao với Ngài. Khi nhìn xung quanh, bầu trời, cây cối, con người và muôn vật, hãy chọn thấy những điều tươi đẹp tốt lành trong tạo hóa của Ngài. Và bất cứ lúc nào, hãy nhớ đến thập tự giá, nghĩ đến những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta, những gì chúng ta đã được trong Chúa và sẽ được nơi nước Chúa, mà thấy rằng nó đã quá đủ để cho ta thấy sự tốt lành của Ngài. Đó là những việc nhẹ nhàng không mất công sức nhưng vẫn giúp ta tâm giao thân mật hơn với Ngài.

Richard Huynh dịch, nguồn: ChristianToday, bài đã đăng trên hoithanh.com