Category: Suy Ngẫm Lời Chúa

Lời Chúa là bánh sống và nước sống cho tâm linh Cơ Đốc nhân. Tâm linh ta cần được ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày mới có thể khỏe mạnh và trưởng thành. Lời Chúa lại không dễ tiêu nên ta phải nhai kỹ, nghiền ngẫm thì tâm linh mình mới hấp thụ được. Đây là một số bài suy ngẫm giúp ta dễ hấp thụ hơn, và tập cách phân tích suy ngẫm Lời Ngài.