Category: Phúc Âm Và Việc Lành

Chia sẻ Phúc Âm và làm việc lành là những điều không thể thiếu trong đời sống Cơ Đốc. Chúng giúp ta rèn luyện áp dụng nếp nghĩ Cơ Đốc, cùng đồng công với các anh em trong Chúa, trải nghiệm niềm vui phục vụ và nhận lãnh ơn phước từ Ngài. Đây là những bài về công tác phúc âm & việc lành cụ thể đó đây mà ta có thể học theo.