Category: Lý Do Theo Chúa

Thế gian này có vô số niềm tin, tôn giáo và thần thánh, từ chủ nghĩa vật chất vô thần, luân hồi đa thần . Vậy tại sao ta lại đặt niềm tin ở Đức Chúa Trời, mà không phải là một vị thần, một niềm tin, hay một chủ nghĩa nào khác?