Học bằng tiềm thức- cách học Kinh Thánh không mất thời gian công sức

Bạn có thấy mình có thể nhớ lời nhiều bài hát qua cả chục năm dù mình chẳng mất sức học nó? Đó là vì não ta đã học và nhớ nó bằng tiềm thức. Sau đây tôi xin chia sẻ cách tôi học Kinh Thánh bằng tiềm thức để có thể nhớ Lời Chúa dài và sâu như cách ta nhớ các bài nhạc vậy, cùng lý do khoa học của nó.

Sao để nhớ Kinh Thánh bằng tiềm thức? Y như cách ta nhớ các bài nhạc bằng tiềm thức vậy, chỉ cần nghe đi nghe lại, không cần để ý suy nghĩ gì hết. Tôi chép bộ sách nói (mp3) Kinh Thánh vào điện thoại mình và nghe để thư giãn thay cho nghe nhạc: khi ngồi xe buýt, khi tập chạy, chơi thể thao, hay khi nằm thư giãn. Thường tôi nghe đi nghe lại một quyển sách suốt một ngày, nhưng cũng có khi hết quyển này đến quyển khác. Sách nào tôi thích thì nghe nhiều, còn lâu lâu nghe các sách “lạ” cho biết. Đến giờ tôi chắc đã nghe hơn chục lần cách sách ít để ý như Lê-vi hay Dân Số Ký, và hơn trăm lần các sách Phúc Âm và Thư Tín. Vì thế, chẳng mất thời gian hay công sức, chẳng phải mỏi mắt đọc hay nặng đầu suy nghĩ, tôi vẫn khắc sâu Lời Chúa vào tiềm thức mình và nhớ ra những lời liên quan khi đụng chuyện trong đời sống.

Tại sao học bằng tiềm thức lại có hiệu quả? Đó là vì não ta là một mạng nơ-ron (neural network). Đặc tính căn bản của mạng nơ-ron là khả năng tự học không cần kiểm soát (unsupervised learning). Khi được nhập thông tin lập đi lập lại (như nghe 1 sách trong Kinh Thánh từ vài chục đến cả trăm lần), nó sẽ tự cắt cử các nơ-ron để nhớ những thông tin lập lại cùng các kết nối giữa chúng. Điều này có nghĩa là bởi cách não bộ được thiết kế, khi ta nghe lập đi lập lại một bài nhạc hay một sách Kinh Thánh vài chục lần, não sẽ tự nhớ các nội dung cùng sự liên kết giữa chúng cách vô thức. Rồi khi có kích thích, não sẽ tự nhắc cho ta những ý Kinh Thánh liên quan từ tiềm thức. Nói kiểu ChatGPT AI ngày nay là ta đang luyện một Chatbot GPT bằng Kinh Thánh trong não mình để truy vấn mỗi khi cần.

Học bằng tiềm thức là cách học Kinh Thánh chẳng mất thời gian công sức, nhưng lại giúp ta nhớ Lời Chúa lâu và sâu như nhớ lời các bài hát vậy. Hãy thử. Hãy chép mp3 Kinh Thánh vào điện thoại, rồi nghe đi nghe lại 1 sách Phúc Âm trong 1 tuần thay vì nghe nhạc, khi ta thư giãn, khi tập thể thao, làm việc tay chân… Sau khi nghe hơn chục lần, ta sẽ thấy tự nhiên mình gặp chuyện là nhớ ra các lời liên quan trong Kinh Thánh. Khi ta nghe đủ nhiều (như nguyên bộ Tân Ước), Lời Chúa sẽ tự nhiên vang lên từ tiềm thức, chỉ dạy và dẫn dắt ta cho mọi chuyện trong cuộc sống.

“Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”Rô-ma 10:17

Một nguồn mp3 Kinh Thánh Tiếng Việt để download

https://www.wordproject.org/bibles/audio/19_vietnamese/index.htm

Một nguồn mp3 Kinh Thánh Tiếng Anh (nhưng ta chỉ có thể học bằng tiềm thức bằng tiếng Anh nếu có thể hiểu tiếng Anh bằng tiềm thức ^^)

https://librivox.org/author/187?primary_key=187&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results

Richard Huynh