So Sánh, Đòi Hỏi, Tham Lam, FOMO – 4 Thứ Hủy Hoại Sự Thỏa Lòng Và Cách Tránh Chúng

“Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.” 1 Ti-mô-thê 6:6

Cần có những gì để chúng ta có thể được thành công và vui sướng? Thế gian muốn ta tin rằng mình cần phải có thêm nhiều của cải, địa vị, tiền bạc hay trải nghiệm. Đây là định nghĩa về thành công mà xã hội đặt ra cho ta: hãy là một người đàn ông hay phụ nữ có tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Hãy làm việc chăm chỉ, hãy nỗ lực và làm tất cả mọi thứ để ta đạt lên tầm cao hơn mà mình chưa từng đến. Nhưng thay vì giúp ta trở nên vui sướng hơn, suy nghĩ này sẽ khiến ta khổ sở hơn.

Đằng sau tất cả chúng là sự nguy hiểm của việc không thỏa lòng. Nó khiến chúng ta ráng sức vì những lý do sai lầm, dễ khiến ta bỏ bê và đánh mất những thứ giá trị hơn ta đang có. Đúng, chẳng có gì sai khi mong muốn những điều to lớn hơn, nhưng không thỏa lòng và mong muốn là hai thứ khác nhau. Không thỏa lòng đến không phải vì ta không có đủ, nhưng vì ta tập trung vào việc có thêm những thứ mà ta nghĩ rằng sẽ đem lại cho mình thỏa mãn. Ma-thi-ơ 6:19-21 dạy: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”

1. So Sánh

Bạn lướt mạng xã hội và thấy bạn mình đang vui hưởng kỳ nghỉ. Ý nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Nếu là “Ước gì lúc này mình cũng đang hưởng kỳ nghỉ” thì có khả năng việc so sánh đang làm bạn mất thỏa lòng. So sánh không lành mạnh gây ra thèm muốn, rồi cuối cùng dẫn đến không thỏa lòng cách độc hại.

2. Đòi Hỏi

Việc nghĩ mình có quyền dẫn đến việc nghĩ “Mình đáng được hưởng điều này.” Khi ta bắt đầu nghĩ mình đáng được hơn những gì mình đã có, hãy nhớ Kinh Thánh nói gì về cái ta đáng được. Rô-ma  6:23 nói “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” Tất cả những gì chúng ta có chỉ là từ ân điển của Chúa. Ta chẳng đáng được gì ngoài sự chết, nhưng Chúa đã cho ta tất cả.

3. Tham Lam

Tham lam khiến chúng ta muốn thêm và thêm nữa những thứ sai trật đến nỗi mất đi những thứ ý nghĩa hơn. Nó khiến ta ham muốn tài sản trên đất đến nỗi mất đi bông trái của thánh linh, hay ham muốn thêm nhiều của cải hơn đến nỗi mất đi tương giao với Đức Chúa Trời và với người khác. Điều trớ trêu đằng sau sự tham lam là nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Vậy nên cách tốt nhất để chống lại sự tham lam là có lòng biết ơn – cảm ơn những gì ta đang có trước khi ham muốn thêm.

4. FOMO – Sợ Bỏ Lỡ

FOMO – nỗi sợ bỏ lỡ là dịch bệnh đang phát triển. Càng lúc càng nhiều người nghĩ rằng nếu họ không có cái những người khác có, họ sẽ lỡ mất một phần của cuộc sống. Để chống lại nỗi sợ bỏ lỡ, ta cần tin tưởng rằng Chúa Giê-xu là suối nguồn tốt nhất cho ta đời sống thật. Chúa Giê-xu đã nói: “Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Chúa Giê-xu đã hứa một đời sống sung mãn không thể so sánh được. Điều này khiến ta tin cậy Ngài và thôi sợ rằng ta sẽ bỏ lỡ cái gì đó, vì không ai trong Chúa sẽ bỏ lỡ điều tốt lành gì trong cuộc sống.

Người dịch: Richard Huynh

Nguồn: ChristianToday.con