“Lớn Bấy Duy Ngài” là bài thánh ca được chọn để truyền gợi hy vọng trong đại dịch Covid-19

“Lớn Bấy Duy Ngài” là bài thánh ca được yêu thích nhất để truyền gợi hy vọng trong đại dịch vi-rút cô-rô-na, một cuộc thăm dò ý kiến bởi CAFOD phát hiện.

Bài thánh ca dựa trên một bài thơ thế kỷ thứ 19 ở Thụy Điển và được dịch sang tiếng Anh năm 1949 bởi nhà truyền đạo Stuart K Hine.

Nó đứng đầu trong một cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter bởi CAFOD để tìm xem bài thánh ca nào người ta thấy hữu ích nhất trong kỳ đại dịch.

Hơn một phần ba người trả lời (37.7%) chọn “Lớn Bấy Duy Ngài”, hơn “Giê-xu nguồn sáng” (30.2%), “Đừng Sợ Hãi” (20%) và “10,000 Lý Do” (12.1%).

Cuộc thăm dò ý kiến chỉ ra sự phổ biến bền vững của bài sau khi nó đạt vị trí thứ hai trong bảng thăm dò Bài Hát Ca Ngợi của BBC về bài thánh ca được yêu thích ở Anh tháng 9 rồi, đứng thứ hai chỉ sau “Giê-ru-sa-lem”.

Trưởng ban gây quỹ và hoạt động của CAFOD, Jo Kitterick, nói: “Những bài thánh ca truyền gợi và thể hiện hi vọng; bất kể người nghe có một đức tin hay không.

Suốt kỳ đóng cửa xã hội do vi-rút cô-rô-na chúng tôi đã thấy rất nhiều người tìm đến với thánh ca và cầu nguyện để giúp họ vượt qua kỳ khó khăn này.

Mọi người đau buồn vì không được đi dự lễ trong những tháng rồi. Nghe, hay hát thánh ca tại nhà, giúp chúng ta tiếp tục cảm thấy là một phần của một cộng đồng được kết nối qua đức tin. Chúng tôi cũng thấy một số lượng lớn vào xem lễ trực tuyến và các chương trình lễ sáng Chúa Nhật cho trẻ em mà CAFOD đang tổ chức trên mạng.

Lớn Bấy Duy Ngài thật là một bài thánh ca mạnh mẽ, và nhắc lại cho chúng ta rằng chúng ta có thể đặt hy vọng của mình nơi Chúa, vì Ngài đã sáng tạo thế giới thật đẹp đẽ này cho chúng ta sống và chăm sóc.

Khi những tác động của vi-rút cô-rô-na càng lúc càng cảm nhận rõ khắp thế giới ở những nước đang phát triển – nơi các cộng đồng có ít tài vật để chống lại các tác động về sức khỏe, xã hội và kinh tế của dịch bệnh cùng việc đóng cửa xã hội – bằng việc hát thánh ca và cầu nguyện, chúng ta có thể cùng thể hiện sự đoàn kết với những người anh chị em mình đang đối mặt với thời buổi khó khăn này và chia sẻ hi vọng.”

Theo ChristianToday.com

Richard Huynh dịch