7 điều có thể có trong lời cầu nguyện theo Thi Thiên

Sách Thi Thiên gồm 150 bài thơ ca, mỗi bài là một bài cầu nguyện mẫu của Kinh Thánh mà ta có thể đọc theo để cầu nguyện. Chúng còn dạy ta cách cầu nguyện bằng cách làm mẫu chuẩn Kinh Thánh các phần có thể có trong lời cầu nguyện như:

1. Suy ngẫm về những lẽ thật về Chúa, lời Chúa dạy và các lời hứa của Chúa
“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,
Chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng…”

Thi Thiên 1:1-3

2. Nhớ lại mối quan hệ của mình với Chúa và những việc lành Chúa đã làm cho mình
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài…”

Thi Thiên 23:1-3

3. Ăn năn tội lỗi với Chúa
“Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa;
Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa.
Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.
Vì con nhận biết các sự vi phạm con, và tội lỗi con hằng ở trước mặt con…”

Thi Thiên 51:1-3

4. Tâm sự với Chúa về những ưu tư lo lắng trong đời sống mình
“Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con?
Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết của con?
Đức Chúa Trời của con ôi! Ban ngày con kêu cầu nhưng Chúa không đáp lại,
Ban đêm cũng vậy, nhưng con nào được yên nghỉ đâu…”

– Thi Thiên 22:1-2

5. Dâng trình những nan đề và lời cầu xin lên Chúa
“Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe và xét lẽ công chính cho con; để ý đến tiếng kêu cầu của con;
Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con từ đôi môi không giả dối.
Nguyện Chúa bênh vực công lý cho con; xin mắt Ngài xem xét điều ngay thẳng…”

– Thi Thiên 17:1-2

6. Hứa nguyện những điều sẽ làm cho Chúa
“Con sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em con và ca ngợi Chúa giữa hội chúng.
Sự ca ngợi của con ở giữa hội lớn phát xuất từ Chúa;
Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài…”

– Thi Thiên 22:22,25

7. Ca ngợi Chúa
“Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài…”
– Thi Thiên 103:1-2

Tất nhiên, không phải lời cầu nguyện nào cũng cần có đủ 7 yếu tố trên, như

  • Thi Thiên 1, 2 chỉ có (1)
  • Thi Thiên 22 có (4, 5, 6).
  • Thi Thiên 23 chỉ có hay (2)
  • Thi Thiên 51 có (3, 4, 5, 6)
  • Thi Thiên 150 chỉ có (7)

Điều quan trọng là lời cầu nguyện của ta phải tự nhiên, là một lời tâm sự cởi mở chân thành với Chúa về những gì đang xảy ra trong đời sống mình, giúp chúng ta trút bầu tâm sự với Chúa.

Hi vọng việc học sách Thi Thiên sẽ giúp chúng ta có những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, giúp ta trút bầu tâm sự với Chúa, trở nên gần gũi với Chúa hơn, và trải nghiệm sự lắng nghe, an ủi và đáp lời cầu nguyện của Ngài.