3 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị kẻ thù lừa dối

“Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần!’. Các con đừng theo họ”. – Lu-ca 21:8

Chúa Jêsus cảnh báo chúng ta cần cảnh giác giữ mình để không bị lừa dối. Một sự dối gạt vĩ đại đang đến, hoặc đã đến, để cố gắng đánh lừa dân sự Chúa (Ma-thi-ơ 24:24). Bạn có bị lừa? Tôi cầu nguyện là chúng ta sẽ không bị.

Kẻ lừa dối và Lẽ Thật

Chúa Jêsus đã nói về tất cả những điều mà kẻ lừa dối sẽ làm. Hắn sẽ tự xưng mình là “Ngài” và mạo danh Chúa của các chúa, Vua của các vua – là Đấng đã đánh bại hắn. Như bất kỳ kẻ giả dạng nào, có nhiều dấu hiệu mách bảo mà chúng ta cần nhận ra và kiểm tra xem mình có đang bị lừa dối.

Đây là 3 dấu hiệu chắc chắn:

1. Những gì bạn tin đi ngược lại với lẽ thật Kinh Thánh

Một lượng rất nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay dễ dàng bị kẻ thù lừa dối mà không biết. Nhiều người đọc Kinh Thánh, đi lễ Chúa Nhật, nhưng vẫn không sống đời sống mà Chúa muốn chúng ta sống: một đời sống vâng phục Lời Chúa.

Gia-cơ 1:22 nhắc nhở chúng ta “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”.

Khi chúng ta nghe Lời Chúa nhưng không làm theo những gì được nói, cho thấy đơn giản là vì chúng ta không tin theo những gì được nói. Đôi khi, chúng ta thậm chí còn thể hiện một hình ảnh thánh thiện, nhưng sâu trong thâm tâm và suy nghĩ của mình, chúng ta không tiếp nhận Lời Chúa.

Chúa không bao giờ đi ngược với Lời Ngài. Nếu điều chúng ta đang tin không được căn cứ vào Lời Chúa, hay đi ngược lại với Lời Chúa, đó là những điều dối trá.

2. Dễ dàng tin vào bất cứ điều gì đến với bạn

Khi chúng ta thường tin cách dễ dàng những gì đến với mình, chúng ta sẽ dễ dàng bị lừa. Thế gian – tất nhiên, Sa-tan – có đủ các kiểu từ ngữ vô nghĩa và “kiến thức” rỗng tuếch cải trang là “khôn ngoan”. Không, sự khôn ngoan thực sự chỉ đến từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 9:10).

Chúng ta được dạy phải tỉnh thức và cảnh giác, không nên tin vào bất cứ điều gì chúng ta nghe. 1 Giăng 4:1-3 nói cho chúng ta:

“Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời; thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jêsus thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi.”

3. Đi với nhóm người sai lạc

Ừ, bạn có thể nói rằng bạn đang ở trong lẽ thật và bạn không bị lừa dối, nhưng hãy xem những người mà bạn dành thời gian đó có làm những điều vốn tốt đẹp trong bạn càng ngày trở nên xấu đi không?

1 Cô-rinh-tô 15:33 cho chúng ta biết, “Anh em chớ mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt”.

Những người mà chúng ta chọn đi cùng nhau lên nói một số điều về tình trạng tấm lòng chúng ta.

Bạn thân mến, hãy nghĩ về điều này. Nếu vòng bạn bè của bạn gồm những người không yêu kính Chúa, tại sao bạn lại là bằng hữu với họ nếu bạn xưng rằng mình yêu kính Chúa? II Cô-rinh-tô 6:14-18 nói:

“Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng?…”

Đừng hiểu nhầm tôi, tôi không có ý rằng bạn đừng dành thời gian với những người bạn chưa được cứu, nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian với họ thay vì với những người yêu kính và đi theo Chúa, hãy tự hỏi mình tại sao. Trong khi chúng ta phải sẵn sàng vươn ra những người chưa được cứu và người lạc mất để chúng ta có thể đem tình yêu thương của Đấng Christ đến với họ, chúng ta phải cẩn thận đừng để cho niềm tin sai lạc của họ ảnh hưởng đến mình.

“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm”. (Thi Thiên 1:1-2)

Bài: JB Cachila; Dịch: Richard Huynh
(Theo ChristianToday.com)

Bài đã đăng trên Oneway.vn