Mọi điều tôi cầu nguyện đều được đáp lời

Tôi cầu xin sức khỏe, và Chúa cho tôi khó khăn để khiến tôi mạnh mẽ.

Tôi cầu xin sự khôn ngoan, và Chúa cho tôi vấn đề để giải quyết.

Tôi cầu xin sự thịnh vượng, và Chúa cho tôi sức khỏe và đầu óc để làm việc.

Tôi cầu xin lòng can đảm, và Chúa cho tôi nguy hiểm để vượt qua.

Tôi cầu xin lòng kiên nhẫn, và Chúa đặt tôi vào hoàn cảnh tôi phải chờ đợi.

Tôi cầu xin tình yêu, và Chúa cho tôi những người gặp khó khăn để giúp đỡ.

Tôi cầu xin ơn phước, và Chúa cho tôi cơ hội.

Tôi chẳng nhận được gì mình muốn,

Nhưng tôi nhận được mọi thứ mình cần.

Mọi điều tôi cầu nguyện tôi đều được đáp lời.

Người dịch: Richard Huynh

Bài đã đăng trên hoithanh.com