Lẽ Sống Từ Câu Chuyện Cậu Bé Mù

“Bạn đang biết ơn vì những gì?”

Một cậu bé mù nhờ giúp đỡ, nhưng có ai không?

2 tấm bảng, 2 kết quả khác nhau

Một cậu bé mù ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà với một cái nón dưới chân mình. Cậu cầm một tấm bảng nói rằng: “Cháu bị mù, xin hãy giúp cháu.”

Chỉ có một vài đồng xu nhỏ trong nón.

Một người đàn ông đi qua. Ông ta lấy ra vài đồng xu từ túi mình và thả chúng vào cái nón.

Sau đó ông ta lấy tấm bảng, xoay ngược nó lại, và viết vài từ. Rồi ông để tấm bảng lại để mọi người đi ngang qua có thể thấy những từ mới này.

Nhanh sau đó, cái nón bắt đầu được đầy. Thêm rất nhiều người cho tiền cậu bé mù.

Trưa đó người đàn ông đã thay tấm bảng đi đến để xem mọi chuyện ra sao.

Cậu bé nhận ra tiếng bước chân của ông và hỏi, “Có phải ngài là người đã thay đổi tấm bảng của cháu sáng nay? Ngài đã viết gì vậy?”

Người đàn ông nói “Ta chỉ viết sự thật. Ta nói những gì cháu nói nhưng trong một cách khác”.

Ta nói “Bữa nay là một ngày đẹp trời nhưng cháu không thể thấy nó.”

Cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng đầu chỉ đơn giản nói rằng cậu bé bị mù. Tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ thật may mắn vì họ đã không bị mù.

Chúng ta có nên ngạc nhiên vì tấm bảng thứ hai hiệu quả hơn?

Bài học từ câu chuyện

 • Hãy biết ơn với những điều bạn có.
 • Hãy sáng tạo.
 • Hãy đổi mới.
 • Hãy nghĩ khác hơn và lạc quan hơn.
 • Khi cuộc đời cho bạn 100 lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có 1000 lý do để cười.
 • Hãy đối diện với quá khứ mà không hối hận.
 • Hãy đối mặt với hiện tại với lòng tự tin.
 • Hãy chuẩn bị cho tương lai mà không sợ hãi.
 • Hãy giữ đức tin và buông bỏ sợ hãi.
 • Điều đẹp nhất là thấy một người đang tươi cười.
 • Và còn đẹp hơn nữa, là biết rằng bạn là lý do đằng sau nụ cười đó.
 • Không phải rằng người vui vẻ là những người có lòng biết ơn.
 • Mà rằng người có lòng biết ơn là những người vui vẻ.
 • Hãy để đời sống của chúng ta đầy sự cảm ơn và ban cho.

Hãy vui-mừng mãi mãi, cầu-nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý-muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ đối với anh em là như vậy.” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18

Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
Sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.
” – Thi Thiên 106:1

Amen, bạn đang biết ơn vì những gì?

Người dịch: Richard, nguồn: ChristianToday.com, bài đã đăng trên hoithanh.com