Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh tác động đến đời sống ta ra sao? Sao để học Kinh Thánh?

1. Kinh Thánh / Lời Chúa là gì?

Đây là tài liệu Môn Đồ Hóa Căn Bản của hội thánh quốc tế Thủ Thiêm TTIS. Tôi thấy nó hay và cụ thể nên dịch sang tiếng Việt cho mọi người tham khảo.

Nếu bạn có điều kiện, hãy xem đoạn phim ngắn này

Kinh Thánh gồm 66 quyển (kể cả thơ), được chia làm Cựu Ước và Tân Ước, được viết bởi hơn 40 tác giả qua hơn 1500 năm. Các tác giả của Kinh Thánh sống trong các thời kỳ khác nhau và làm các công việc khác nhau: Ê-sai là nhà tiên tri, Ê-xơ-ra là thầy tế lễ, Ma-thi-ơ là người thu thuế, Giăng là người đánh cá, Phao-lô là người may lều, Môi-sê là người chăn cừu, Lu-ca là bác sĩ, v.v… Mặc dù được viết bởi những tác giả khác nhau trong hơn 15 thế kỷ, Kinh Thánh không có bất kỳ lời nào trái nhau và cũng không có điểm sai nào. Các tác giả có những góc nhìn khác nhau, nhưng họ đều nói về một đấng Chân Thần, và cùng một đường cứu rỗi – Chúa Giê-xu Christ.

Tại sao một tập hơn các quyển sách được viết ra trong hơn 1500 năm với những tác giả khác nhau mà vẫn nói về một câu chuyện thống nhất?

Vì Kinh Thánh là một quyển sách viết bởi nhiều người nhưng chỉ có một Tác Giả
Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính” – 2 Ti-mô-thê 3:16

2. Vì sao Kinh Thánh được gọi là Lời Chúa?

 • Đó là lời sống
  Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng.” – Hê-bơ-rơ 4:12
 • Lời Chúa là lẽ thật, là hoàn hảo, và không sai chỗ nào.
  Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện, Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài.” (Thi Thiên 18:30)
 • Kinh Thành có thẩm quyền tối thượng trong những gì chúng ta tin và điều ta phải làm.
  “Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người.’ Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người!” – Mác 7:7-8
  Xem thêm Mác 7:1-20, Mác 12:18-27.
 • Bản tính của Đức Chúa Trời được tỏ ra qua Kinh Thánh (như danh Ngài, những câu chuyện và lời chứng về Ngài).
 • Kế hoạch của Đức Chúa Trời được tỏ ra qua Kinh Thánh. Có một sợi chỉ đỏ kể về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời xuyên suốt Kinh Thánh.

3. Tại sao việc học Kinh Thánh là rất quan trọng?

Mục đích chính của Kinh Thánh là cho chúng ta thấy cách để trở lại vào mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Giê-xu Christ!  Kinh Thánh là một câu chuyện thống nhất dẫn đến Chúa Giê-xu.

Đó là lá thư yêu thương của Chúa cho chúng ta (Giăng 17:23,26, 1 Giăng 4:10, Rô-ma 8:38-39).

Đó là thức ăn tâm linh cho chúng ta.
Chúa Giê-xu trả lời,Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’ ” – Ma-thi-ơ 4:4

Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta: cho chúng ta định hướng, chứa những nguyên tắc để sống một cuộc đời thánh khiết, cho sự tự do trong những điều lệ và hướng dẫn: chúng tạo ra tự do và tăng sự vui thỏa của ta (như trận đánh banh)

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con.” – Thi Thiên 119:105

Kinh Thánh là những tâm ý của Đức Chúa Trời mà Ngài tỏ ra cho tất cả mọi người. Ngài yêu thương tất cả chúng ta và Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời theo ý Ngài, như Ngài đã thiết kế nó, với sự vui vẻ và bình an và hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Bây giờ Ngài nói cho chúng ta qua những gì Ngài đã nói trong Kinh Thánh. Ngày nay Đức Thánh Linh vẫn nói cho chúng ta. “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con” – Giăng 14:26)

Kinh Thánh là lời hướng dẫn ta hằng ngày và lời an ủi ta trong những lúc khó khăn.

4. Tác Động Của Lời Chúa Trên Đời Sống Chúng Ta

1. Cho ta sự dẫn dắt

Khi chúng ta tin rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời cảm thúc, và nó vẫn nói với chúng ta qua Đức Thánh Linh người đang làm việc trong trái tim ta, Chúa đang dẫn dắt ta.

2. Cho ta sự tương giao

Khi Chúa nói với chúng ta và ta học cách nghe tiếng Ngài, mối tương giao với Ngài của ta tăng lên, và lòng yêu mến của ta cho Ngài trở nên sâu đậm hơn. Chúng ta học cách tin cậy và vâng lời Ngài.

3. Biến đổi suy nghĩ ta, tác động đến trạng thái tinh thần ta

buộc mọi ý nghĩ phải thuận phục Đấng Christ.” (2 Cô-rinh-tô 10:5), cho chúng ta sự vui vẻ và sự bình an (Phi-líp 4:4-8)

4. Làm tăng trưởng tâm linh ta

Khi chúng ta đọc Lời Chúa và khi Ngài nói với chúng ta qua Lời Ngài, đức tin, lòng yêu kính, sự tin tưởng và vâng lời của ta với Chúa sẽ tăng lên khi chúng ta bước vào mối tương giao sâu đậm hơn với Ngài.

5. Chữa lành thể chất ta

Lời Chúa đem lại chữa lành cho thân thể ta

“Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó,Là sức khỏe cho toàn thân của họ.”Châm Ngôn 4:22

6. Có quyền năng và sự bảo vệ ta

Lời Chúa có quyền năng mạnh mẽ, nó bảo vệ ta trước sự tấn công tâm linh.
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng.” – Hê-bơ-rơ 4:12

Lời Chúa là gươm của Thánh Linh
Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” –Ê-phê-sô 6:17

7. Cho ta những bài học về cuộc sống qua những câu chuyện, những tấm gương của những người bình thường như chúng ta

Cuộc đời với đấng Christ là một cuộc phiêu lưu! Hãy nghe theo lời Ngài (bằng việc đọc lời Ngài và qua sự câu nguyện, và vâng theo những thúc đẩy nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ có thể nhận ra lời Ngài càng lúc càng rõ hơn khi chúng ta dành thời gian với lời Ngài và trong sự cầu nguyện, và đơn giản bởi vâng lời Ngài và thấy những kết quả đến từ đức tin và vâng lời).

5. Các mẹo để đọc Kinh Thánh

Trước khi bạn bắt đầu đọc Kinh Thánh, hãy bắt đầu với việc

 1. Thời gian – dành thời gian và lập kế hoạch trước
 2. Đặt mục tiêu (v.d. số chương, phân đoạn nào, học thế nào)
 3. Không vội vã (bỏ đồng hồ sang một bên) và đảm bảo rằng bạn không bị phân tâm
 4. Chọn địa điểm thanh vắng (“Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó.” – Mác 1:35)
 5. Cầu nguyện! Cầu xin Đức Thánh Linh nói với bạn trong khi bạn đọc lời Ngài.

6. Các phương pháp học Kinh Thánh:

1. Phương pháp quy nạp

Lời đời đời, không sai sót của Chúa là sách hướng dẫn của ta về mọi điều trong đời sống, và phương pháp quy nạp là chìa khóa giúp bạn hiểu những hướng dẫn này. Quy nạp, phương pháp đem bạn trực tiếp đến với Lời Chúa mà không cần đến sự hiểu biết hay diễn giải của một người khác, bao gồm ba kỹ năng: quan sát, giải nghĩa và áp dụng.

1.       QUAN SÁT để khám phá phân đoạn nói những gì
2.       GIẢI NGHĨA để khám phá nó nghĩa là gì
3.       ÁP DỤNG để khám phá nó hoạt động thế nào

2. Phương pháp 3 câu hỏi

1.       Đoạn này nói những gì?
2.       Nó nghĩa là gì?
3.       Nó áp dụng cho ta, cho gia đình ta, cho công việc, hàng xóm, xã hội ta thế nào? V.v..

3. Cách phương pháp học Kinh Thánh khác
 • Đánh dấu những từ quan trọng với bạn trong lúc đọc (v.d. “đời sống”, “yêu thương”, hay “đừng sợ”)
 • Đọc một câu, rồi cầu nguyện về câu đó, xin Chúa tỏ ra cho bạn biết Ngài muốn nói điều gì với bạn qua câu này. Rồi đọc câu tiếp theo và lập lại quá trình, v.v…
 • Viết nhật ký khi bạn đang đọc lời Chúa và ghi chép lại những cảm nhận
 • Dùng những chương trình học Kinh Thánh trong điện thoại, như “Học biết Chúa mỗi ngày”
 • Dùng một sách hướng dẫn học Kinh Thánh cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ
 • Đọc và sử dụng những quyển sách nhỏ giảng về Kinh Thánh hoặc đọc trên mạng
 • Sử dụng một chương trình đọc Kinh Thánh trên mạng, hay xem “Dự Án Kinh Thánh” trên youtube 

7. Phải áp dụng Kinh Thánh vào đời sống

Suy ngẫm để áp dụng vào đời sống những gì chúng ta nghe từ Chúa.

Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật-pháp trọn-vẹn, là luật-pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy-gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” – Gia cơ 1:22-25

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” – Ma-thi-ơ 7:21

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” – Ma-thi-ơ 7:24-27

Bài tập – 10 phút

Chọn một trong những ví dụ về cách học Kinh Thánh bên trên và áp dụng vào Ê-sai 55:10-11

8. Chia sẻ

1.       Trải nghiệm của bạn về phương pháp học này thế nào?
2.       Bạn học được những gì?
3.       Chúa nói với bạn những gì qua câu Kinh Thánh này?
4.       Bạn áp dụng những lời này vào đời sống mình thế nào?

Người dịch: Richard Huynh

Tài liệu môn đồ của HTTL Quốc Tế Thủ Thiêm